ฝ่ายวิศวกรรม :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

    กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Rapid Appraisal) ในด้านวิศวกรรมของโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษ จัดทำแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานกำหนดขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ คำนวณปริมาณงานและปริมาณวัสดุก่อสร้าง กำหนดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และบริหารงานจ้างเหมาของโครงการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงาน

นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม
โทร:042-530943 en.const7@gmail.com


นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม
โทร:042-530943 en.const7@gmail.com


นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม
โทร:042-530943 en.const7@gmail.com