ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

    กลุ่มงานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก โครงการพิเศษ ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ

นายวงศ์พัทธ ณุราช
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4
โทร:0 4253 0943 ggg


นายวงศ์พัทธ ณุราช
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4
โทร:0 4253 0943 ggg


นายวงศ์พัทธ ณุราช
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4
โทร:0 4253 0943 ggg