โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 เพื่อขยายผลความสำเร็จการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสตูล" ของจังหวัดสตูล โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล
  • ข้อความที่ต้องการค้นหา...
    โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
  • Page of

ทำเนียบบุคลากร

นายภัคภาค คุณะเกษม

ฝ่ายบริหาร
โทร : 0 4253 0943
Email : en.const7@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายในโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
ตำบลนาคู่ อำเภอนาคู่ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
E-mail : admin@domanin.go.th เบอร์ติดต่อ : 042-530-943
Copyright © 2022. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

Powered by : siamweb2u.com