O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    เผยแพร่วันที่111 : 28 ก.ย. 2564 | โดย : construction | เปิดอ่าน : 1041

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์น้ำ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม
เข้าสู่ระบบสมาชิก