ประวัติความเป็นมา :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : construction | เปิดอ่าน : 1529

มีหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผนและก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการป้องกันตนเองชายแดน       โดยดำเนินการวางแผนควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางไว้ ตลอดจนติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปในรูปแบบที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ชื่อไฟล์ : 1700719248_โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7_V1 7-7-64_print_003.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1700719248_โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7_V1 7-7-64_print_004.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1700719248_โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7_V1 7-7-64_print_005.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน แผนที่สำนักงาน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์น้ำ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม
เข้าสู่ระบบสมาชิก