วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายห้วยแซว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!