ฝ่ายช่างกล :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

    กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา ให้บริการเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสารของโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างในส่วนของงานช่างกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
ห้วหน้าฝ่ายช่างกล
ฝ่ายช่างกล
โทร:042530943 -


นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
ห้วหน้าฝ่ายช่างกล
ฝ่ายช่างกล
โทร:042530943 -


นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
ห้วหน้าฝ่ายช่างกล
ฝ่ายช่างกล
โทร:042530943 -