ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

    กลุ่มงานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก โครงการพิเศษ ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ

นายรณฤทธิ์ อินเติมมา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
โทร:0 4253 0943 -


นายรณฤทธิ์ อินเติมมา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
โทร:0 4253 0943 -


นายรณฤทธิ์ อินเติมมา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
โทร:0 4253 0943 -


dddddddddddd
dddddddd
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
โทร:434434434 dddd@44444


dddddddddddd
dddddddd
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
โทร:434434434 dddd@44444


dddddddddddd
dddddddd
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
โทร:434434434 dddd@44444