วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ศรีทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนงานโ :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ศรีทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณารายละเอียดแผนงานการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978761_06-17-1536x1024.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978761_05-19-1536x1024.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978761_04-20-1536x1024.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978761_03-20-1536x1024.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978761_02-20-1536x1024.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978761_01-20-1536x979.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564).pdf

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1636008961_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564.pdfข้อมูลพื้นฐาน

สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน แผนที่สำนักงาน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์น้ำ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม
เข้าสู่ระบบสมาชิก