วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ สุวรรณไชยรพ ผู้อำนวยการส่วนเค :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ สุวรรณไชยรพ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อไฟล์ : 1679978502_11-11-1600x1067.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978502_08-13-1600x1067.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978502_02-21-1600x1067.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679978502_01-21-1600x971.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน แผนที่สำนักงาน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์น้ำ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม
เข้าสู่ระบบสมาชิก