วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายรณฤทธิ์ อินเติมมา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และการจัดทำแผนและประส :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!