วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ มอบหมายให้ นายรณฤทธิ์ อินเติมมา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครพนม 20 ปี (พ.ศ.2566 – 25 :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!