วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ประชุมประชาคมการก่อสร้าง ฝายห้วยยาง บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีรองนายกองค์การบริการส่วน :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!