วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการฝายห้วยตับแฮด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!