วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ มอบหมายให้ ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัด :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!