วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งาน ได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมีนาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ/ส่งมอบงาน ติดตามเรื่องขออนุญาตการ :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

ดูในอัลบั้มอื่น!